Archive for the ‘Sen clasificar’ Category

Contemplando mareas desde Capri ou Spalato

Venres, Xullo 14th, 2017

A historia romana mostra dous emperadores en retiro á vista do mar. Un exitoso militar rematando con figura cruel, amargada, ‘o máis triste dos homes’. Outro soldado que moito administrara e sen querer deixou base para escindir o Imperio. Ambos decretaron persecución contra os cristiáns. Dis que non tiveron boa morte, o último tras abdicar.

 

Impero exclusivamente sobre min mesmo, nunca vin Villa Iovis nin a costa dalmática. O mar no país natal, canda o doutros predilectos, leva sona máis brava có tirreno e o adriático, dá a miúdo en metáfora vital ou política. Foula, ronsel. Devalo, marea. Tras anos de cachón, e certa pingueira concluída en refluxo, un volveu procurar manancial para algunha fervenza onde outros parecía que tamén procuraban. Con dobre premisa, nacional e practicable. No fondo, unha perspectiva de vello que se deixou cifrar na palabra esquerda: lugar ideolóxico inhóspito onde a cotío me expulsan historias e hábitos, única hipótese política aparente se a prioridade aínda é chamada xustiza, liberdade ou igualdade. Presenza persoal utópica, nun límite.

 

Era inevitable, daquela, abrir diálogo sen liña vermella na terminoloxía. Mestizaxe quizais fose vocábulo excesivamente pretensioso ou mesmo trampa, mais cadaquén era dono das súas metáforas. Sabiamos que nin sequera nacional había ser individualmente compulsivo. Toda política debe bordear nominalismos, sen algún universal non resulta concibible. Esta logo fallou, falla sempre a do truco na baralla e dereito particular a exhibir un as gardado. Sen lóxica soberana, igualdade ou xustiza eran utopía impracticable onde, por faltar, faltou mesmo unha dose admisible de verdade. A saída foi borrarse. Desde aquela, un observa con algunha nostalxia dese coma doutro abeiro virtual, irremisiblemente lonxe.

 

Descoñezo revolución triunfante dirixida por poetas ou movemento grandioso ao que lle falte poesía. Se o poético é ante todo densidade, vén consigo que os momentos iniciáticos, onde conmove magmas unha forza interior que arela forma, pidan cifrarse en enigma que configura un tatexo. Empézase a falar como se pode, mouméase abstracción con signos polisémicos. Pero é inevitable medrar aínda conservando presente que in principio erat verbum, e manter indefinidamente unha clave magmática, ou aínda iniciática, sitúanos en lugar tan excelso da historia cultural coma afastado, tamén ben lonxe, da maioría social. En Galicia.

 

Existe outro lado da trincheira, pois tal hai. Onde a linguaxe asume función primariamente directa e o lector agradece no relato a estrutura lineal. Lugar bastante lóxico e aberto, máis dialogante, onde as intencións parecen máis notorias e se transmite que pode haber un plano. Pero sen tampouco proxectar clara luz sobre obxectivos ou o custo de certas alianzas, sen que un veña distinguindo esa solvencia cara ao fóra extenso do país, a fluidez nacional e practicable.

 

En realidade, todo isto pode parecer visión intencional algo benévola onde aparenta menos, sobre unha parte que non é precisamente adánica. En realidade, ao mellor a marea é mar de fondo onde ben pouco resulta responder ao que aparenta. Ben poderiamos, talvez, nos remitir a Hamlet: words, words, words.

RAGú

Mércores, Marzo 29th, 2017

En certo contexto redesociálico, ocorréraseme aí atrás suxerir que un poeta debía estar na academia. E houbo certa aceptación tertulística, pero o aludido xurdiu para desbotarse explicitamente. Ora ben, propuxo asemade algúns criterios de conveniencia para integrar a corporación e deles reteño un: que haxa representantes de todas as tendencias ortográficas para escribir galego.

O declarante é tamén profesor universitario e filólogo de vulto, pero aí falaba sen dúbida como poeta: condición das máis grandiosas na historia e cultura nacionais, integrada por seres tan respectados cando pasan á outra vida coma ignorados cando exercen nesta o seu deber de imaxinar, proxectar ou propoñer. Considérense, lectores, implementando a ben razoable posibilidade exposta ao final do parágrafo anterior: quizais, mesmo probablemente, en Tabernas 11 habería numerarios con propensión á entrada de reintegracionistas; entre estes, colixo que nada ou case nada. Eles aspiran, aberta e sen dúbida lexitimamente, a tomar o poder todo -conceptual, simbólico, normativo- no prazo que sexa. En tal sentido xogan e establecen pauta, instrumento ou vazas: academia propia, Estraviz, CPLP. O dicionario en liña dis que máis nutrido de palabras, ferramenta ben útil para iniciados moi interesados que eu non recomendo ao común dos alumnos por desorientativa. No principal ámbito político da lusofonía quixeron ser observador galego consultivo. A institución lingüística que conformaron (léase, coa ortografía de aquí, *academía) suxire, entendo, que ela xa ten, de seu, ese sentido. Tabernas 11, presumiblemente, non lles interesa: unicamente, en todo caso, a particulares con intención habitual e agresiva de francotirador.

En realidade, contra a Academia sobra quen dispare. Somos o país onde unha parte non escasa de quen o reivindica se ten dedicado con fruición a minar as relativamente fráxiles institucións que o galeguismo histórico fundara ou promovera con non pouco traballiño. Parlamentiño. RAG, sobrante. Aos meus coñecidos bretóns non lles conto nada disto, porque faltaría cunca para tanto ollo: “ils sont fous, ces galiciens”. A así chamada esquerda galega, mesmo ‘independentista’, quizá preserve arestora o maior remanente dunha institución socioeconómica bastante minimizada no corpo xeral do país, o minifundio. Do que hai sobranza, aquí, é de incondicionais do derrubamento en vez de restauración: ao final, vai resultar que esa esquerda tan receosa do común da xente porque os vota pouco se parece a eles ou elas mesmo de máis.

En fin. Houbo estes días remuda na Academia e pouco barullo provocou, pero volvín ler sobre a teoría dos campos aplicada a cousa numericamente tan escasa coma o estamento cultural do país ou a mesma entidade cardinal corporativa. Vexo, mutatis mutandis, que no Pleno habería os galaxios, os do ILG e maila fronte cultural do BNG; quedaría xaora outra parte ou sombra que ninguén cataloga terminantemente e, menos ca ninguén, eles mesmos: é habitual que certos grupos non se autocaractericen cando se pretenden, en realidade, liña correcta ou xermolo do común. E eu, señores, pérdome. Xa que logo, din na operación mental de figurar os académicos aos que lles debo, persoalmente, gratitude por maxisterio e tratar de situalos. A quen me guiou para pasos incipientes no mundo da literatura, non o dou colocado en absoluto; quen na lingüística xeral, ese si: a sigla ILG parece pensada para el; ora que tamén colocaría eu por aí o meu iniciador na lingüística románica e resulta que seica non, novas xa non moi recentes colocábano onda os críticos sen nome nin catálogo; canto a quen me aprendera o que cheguei a saber de xornalismo, a incógnita é notable: será estimada quizá bloquista, ou sexa, nese ámbito do que ambos sairamos propulsados xa onde vai e sen camiño aparente de retorno explícito?

É como para afondar no extravío, pero a cousa non chega tan lonxe desde logo. No fondo -ademais da manobra política algunha vez de galiñeiro-, vén tanto desa querenza tremenda polo debate coma do histórico ou etnográfico mal dicir galaico. Apunto na sección primeira determinado diálogo sobre a conveniencia de haber na Academia xente máis nova: eu non me opoño a iso, pero si a ningún tipo de cotas; resultan imprescindibles contacto e apertura, indesexable a postergación do mérito. Na segunda, sátira diversa por hábitos ou carácter de académicos, tamén algunha imputación -nunca aclarada por instancia nin parte ningunha- sobre nepotismos ilustrados. Señores, o panorama redesocial sobre tal tema faille honra ao carácter de ensalada que en xeral presenta o medio. Ou quizá guiso non demasiado equilibrado.

O caso é tamén que, malia adversarios ou intemperantes, a institución non mostra síntoma de ruína. Algún di que socialmente non existe, pero cando un concello ou asociación concibe candidato propio, falta tempo para demandar que se lle dedique un Día e Ano das Letras Galegas. O papel xeral actual, iso si, é máis de símbolo ca de axente: chegue un goberno galego que lle dea orzamento operativo, poderemos aspirar a outro tipo de factualidades. Ou, daquela si, esixir contas.

Galego

Martes, Marzo 7th, 2017

Dinastía

Sábado, Febreiro 18th, 2017

Ano 2007, na porta de Marivent

Tan certo como que Fraga ía camiño de morrer rehabilitado é que os de Borbón e Grecia o levaban ben. Declaración de parte: sempre pensei que a súa asesoría debía ser extraordinaria. O caso é que El Rei de España agora emérito conseguía que o seu nome fose case sinónimo de ‘campechanía’: corría sona non publicada de que lles daba á copa e a saia, pero tampouco non se consideraba novidade na dinastía; aínda por riba, como resulta do 23F no 1981, xurdiu lexión social de teoricamente republicanos convertidos a unha nova adhesión política denominada ‘juancarlismo’. A raíña grega, por ende, esa que nunca falaba quizá para agacharlle ao Reino o sotaque estranxeiro, semellaba portarse conforme era suposto: iniciativa benéfica, interese polo benestar da infancia, coidado da familia. Empezou logo o asunto de casar prole, e a cousa mellor pinta non podía ter. A maior emparentou no máis rancio avoengo de Castela A Vella. Coa segunda, dunha tacada, colócase pica en Cataluña e Euskadi mediante referencias probablemente inmellorables, La Caixa e o mundo do PNV. O pequeno, pero herdeiro, asunto profesionalmente máis delicado, escolle unha avezada comunicadora que parece ter talento por arrobas. Un non quere significar que o amor non tivese papel nos mencionados emparellamentos, pero cómpre repetilo: mellor pinta política, a cousa, dificilmente podería ter.

Ora ben, Fraga tivo o seu Prestige e na familia dinástica empezaron a revirarse. O do soriano non funcionou, a evocación mediática de rancia nobreza foise diluíndo entre rexouba por algún atuendo e un descendente -leva, entre outros, nome de santo lugués- con disposición máis ca turbulenta. Sobre El Rei aínda en exercicio empezou a correr especie dubidosa en relación co tejerazo, publicábanse indicios de gasto e nomes canto a propietarias de saia: a raíña grega, que xa falaba, comezou a mostrar claro distanciamento; a cousa chegou a extremo de non coñecermos a saúde actual do juancarlismo nin canto remanente queda da cousa no 23F.

Que aquel rei dese relevo con rapidez foi posiblemente indicio de que nin a asesoría externa nin o propio instinto de conservación deberan perder reflexo ou demasiadas facultades. Pero velaí que o andazo chegara ao outro par, o da filla dis que favorita ou meniña dos ollos de seu pai: coa peor maneira no peor momento, presunta corrupción por abuso de influencia en plena crise económica e reaxustamento do sistema partidario debido a unha sensación de obsolescencia e alto nivel de indignación social. Era xa máis ca dubidosa a incidencia real do enlace nas dúas nacións levantiscas, e na familia institucional a enchente do río acada nivel máximo, con dúas parellas humanamente aínda en pé: unha en exercicio delicado de profesionalidade e papel de momento non substancialmente discutido; outra que, se a aparencia non engana, parece ir afrontar presente duro e igual acaban tendo un futuro persoal tranquilo.

No rocho correspondente aínda queda unha botella do viño de postre que seica prefería o monarca agora emérito: adquirín unhas poucas o ano olímpico de Barcelona na adega de orixe, radicada na vila onde naceu Azorín. Reinaban daquela a ‘campechanía’ e o éxito social. Estou pensando en deixala para abrir cando o viño chegue aos cincuenta anos, quedan tres, e non fago idea de cal será no 2020 o estado ou sona daqueloutro admirador degustador. Tempus fugit, realmente, e a vida dá ben voltas.

É fútbol, señores. Respiren

Domingo, Xaneiro 29th, 2017

Miguel Anxo

Eu non me fixen do Barça, fixéronme: un estudante de Maxisterio que paraba na miña casa, comezando os anos sesenta. Por certo, el foi despois mestre franquista e alcalde na Terra Chá. A cousa era tan rechamante, non ser do Madrid, que algún dos maiores no barrio chamábame Kubaliña; ao ir para o instituto foi peor cos compañeiros, catalán e esoutras cousas. Ao pai pouca graza lle fixera que o mourádigo lle saíse polo equipo contrario, pero paréceme que non dixera nada maior nin houbo demasiada discusión ata décadas máis tarde, xa que meu irmán tiraou tamén polo mesmo lado. En paz estean, o Germán e mais meu pai.

Na primeira metade dos setenta cheguei ao nacionalismo galego e, daquela, no seo da diversa esquerda facer ver afección futboleira non era moi concorrente. En todo caso, apuntando determinada lóxica das cousas a optar por un equipo do país, o Celta levaba todas as papeletas: nome, orixe, simboloxía, o mesmo feito de que na miña cidade, malia haber unha Peña Deportivista, o de Vigo gañaba en adhesión por goleada, eu ben o herdara desde a mesma familia. Celebrei o éxito do outro club, pero fun do Celta, aínda son. O tempo trouxo aínda unha proximidade nova, terceira en diversos sentidos. Porque a primeira, de culer, nunca marchou nin houbo renuncia. A miúdo teño pensado que o esforzo de manter fidelidade en contorno hostil pode singularizar carácter; por outra banda, se cheguei á Nova Cançó, Lluís Llach e o que veu despois, non pouco do inicio motivador é debido ao F.C. Barcelona. É hoxe o día no que, cando xogan cun equipo galego, gañe quen gañe non hai que levar disgusto.

Tal é o mundo do fútbol: como dis que na guerra, no tal ambiente pode aflorar o mellor e o peor do ser humano, coa vantaxe de que hai menos mortos. Encóntrase nel política, pero resulta inexplicable en termos estritamente políticos.

Nos anos sesenta, dicía case no comezo, ser do Real Madrid constituía opción socialmente por defecto. “Representa a España”, dicían; quen sabe canta desafección a España puido vir por aí. Parecía o club que máis apoiaba o réxime franquista, aínda que o tema estea pendente de crítica histórica. En todo caso, certo discurso predominante pretendía facer tragar o Real Madrid de boas ou menos boas, e tal prepotencia aínda se fai sentir no día de hoxe. Consecuentemente xurdiu notable antipatía política por tal estandarte, e no meu ámbito nacionalista a hostilidade era de seu. Ora ben, xa naqueles setenta soubera eu que o seu porteiro e da selección española, ourensán, era galeguista: mesmo alguén me amosara unha tarxeta de visita, dicindo que era del, coa banda azul no fondo e os nomes de pía ben claros: Miguel Anxo. Despois souben igualmente que aqueloutro centrocampista salmantino e madridista, talentoso como poucos e polo tanto provedor de disgusto para nós, barcelonistas, viña de familia republicana; ben o vin apoiar o dereito dos xogadores cataláns a ter posición política, mesmo independentista, desde lugar e en momento inapelables. O fútbol, esa cousa que posiblemente non entenda moito quen non gusta nin quere interesarse. Imos dicir, insuficientemente: ese poliedro.

Acontece que estes días, en determinada rede social, xurdiu a especie de que ser nacionalista galego e simpatizar co Real Madrid constitúe contradición intolerable, digna seguramente de autocrítica, talvez igualmente de autoreeducación. A cousa podería non pasar de palabreo, ou tema de conversa, de non ser porque se fan insistentes en dirección a quen mantén sen problema ambas condicións. Vostedes verán se isto de agora se parece máis ou menos a aquilo de antes. No entanto, por se acaso e sen menoscabo do que quede relatado: viva o Club Deportivo Lugo. Como ascenda a Primeira, aí si que habemos ter un problema.

VOLVER Á BRETAÑA. Epílogo

Mércores, Xaneiro 11th, 2017

Cousas. En plena vacación de Nadal, navegando por sitios de aló, encontro esta referencia. O caso: un teen drama en cinco capítulos, difundido a través do web desde hai pouco máis dun mes. A historia sitúase nun instituto, An Nor Digor, e está en bretón. É un mundo onde todos falan en bretón.

Os actores son moi maioritariamente mozos. Un que fai de profesor, é profesor fóra da pantalla e tamén un dos colegas que participan no noso intercambio. Xorden varias ideas: a independencia mental de proxectar un mundo sen diglosia semella imprescindible para buscar futuro; por causa diversa, sen Diwan resulta difícil imaxinar a existencia dun produto audiovisual coma este; a lingua segue furando, facendo sitio décadas despois de que a transmisión familiar quedase interrompida como fenómeno social.

An Nor Digor quere dicir ‘unha porta aberta’. O título da serie, C’hwi a gano, ‘vós cantaredes’. Remate definitivo para este caderno.

VOLVER Á BRETAÑA. Mércores, 9 de novembro do 2016 (2)

Martes, Xaneiro 10th, 2017

Fútbol gaélico, bretóns e galegos. Lise Diwan, Karaez-Plogêr

Para coñecer algo un país, convén facer algo de vida canda os seus habitantes, deixando o status de visitante ocasional ou renunciando ao papel cómodo e periférico da testemuña turística.  Verás fidedignamente así que nin o país todo é de postal nin a comida típica ou outros trazos culturais e antropolóxicos forman parte do corrente con carácter exclusivo, estando por veces tan ausentes coma onda ti e tamén a miúdo coa mesma falta de conveniencia en termos de satisfacción e/ou felicidade. Pero tamén coñecerás, como che cadre no lugar debido, clásicas e novas formas, achegas e fenómenos sociais, participativos, que co tempo igual acaban dando igualmente en tradición e antropoloxía. O que foi, o que é volver á Bretaña.

VOLVER Á BRETAÑA. Mércores, 9 de novembro do 2016 (1)

Luns, Xaneiro 9th, 2017

Que a historia e cultura espirituais na Bretaña dan para moito, pode ocorrérselle a quen simplemente lese a tal novela do galego que cando a publicou aínda non puxera alí os pés. Pero a cousa é realmente profunda, complexa, literaria e aínda sorprendente: verbi gratia, contábase que os santos evanxelizadores, ou algúns deles, chegaran ao país en barcas de pedra. Supoño que a referencia lles resulta familiar. Pois hai novidades: no ano 2000, o escultor Jean-Yves Menez fabricou unha barca de pedra gra que pesa trinta e cinco toneladas, e desde aquela xa foi á auga máis de dez veces. Está permanentemente onda a entrada da catedral de Dol, alí a viu un servidor no verán do 2014.

Á parte deses santos célticos dunha Idade Media remotísima, hai outras figuras sacras que concitan grande devoción. Ante todo, Santa Ana, presente en lendas e dalgún modo relacionada cunha deidade céltica, á que entre outras cousas lle son dedicados, a máis do maior santuario, a maior romaría. Hai tamén, entre outros, unha importante presenza do culto a Santez Barba (Sainte-Barbe en francés), nome que deu en topónimo pero tamén titular nun número importante de igrexas. Coma esta de Berrien, que leva sen teito bastantes anos, tras perdelo por efecto dun raio. Non deixa de ser curioso, é Santa Bárbara.

VOLVER Á BRETAÑA. Martes, 8 de novembro do 2016

Domingo, Xaneiro 8th, 2017

Arredores de Kameled

“Aínda mozo, non tiña máis de trinta e tres anos o que levaba ese alcume de devanceiro, ese aditivo epíteto de Tonton, que quere dicir tío en toda Bretaña e que se lles aplica familiarmente en Camaret a todos os vellos, coma o de tía a todas as vellas“.


(Gustave Toudouze,
Péri en mer, 1904)

VOLVER Á BRETAÑA. Luns, 7 de novembro do 2016

Sábado, Xaneiro 7th, 2017

O calvario de Sant-Tegoneg

Contrastando cunha historia próspera, patente en diversos recintos parroquiais, a chamada Montaña inclúe canda a Bretaña do Centro os territorios máis pobres do país, como tamén os máis bretonantes. Igualmente son os de imaxe e perfil electoral máis esquerdista, unha tradición que vén desde a Revolución Francesa e se manifestou na Resistencia con episodios de carácter diverso. Como xa foi aludida a deforestación na parte máis montesía, cómpre agora engadir un par ou tres detalles referentes: o punto máis alto de toda a Bretaña, Roc’h Ruz, sobe ata trescentos oitenta e cinco metros, que vén sendo sobre noventa por baixo da miña casa en Lugo. Declárase un metro menos para outros dous cumes: nun, Roc’h Trevezel, estivera eu hai ben anos, lembro a panorámica do Leon -terra máis rica e a que ten sona, traxectoria máis clerical- cos seus campanarios, entre os cales seica se distingue o Kreisker de Kastell Paol. Nun cuarto alto, Roc’h Tredudon, a loita armada nacionalista realizara o seu atentado máis mediático, no 1974. Houbo lobos na comarca, agora queda un museo e proxectos de repoboación. Deu todo, incluíndo a primeira de dúas camiñadas longas, para xornada de luns ben aproveitada.

P.S.: As historias de clericais e republicanos, brancos e vermellos, teñen o seu monumento literario, por máis que a historia estea situada preto da costa sur: o libro Marc’h al Lorc’h, de Pierre-Jakez Hélias, do que hai versión galega de Xosé María Proupín e deu para unha película de Claude Chabrol. Aquí pódese ler sobre el.